Bilgi Çağı Radyo programı

Çevre ab fonları ile koruma altında

Avrupa, çevre ve enerji konusunda pek çok başlık altında fon veriyor. Bu fonlar sayesinde hem enerji verimliliği sağlayacak hem de karbon salımını azaltacak projelerin yapılması amaçlanıyor. Proje başvuruları 8 Ekim 2008’e kadar kabul edilecek.
Çevre ab fonları ile koruma altında

AB, çevre ve iklim değişikliği alanında araştırma faaliyetlerinin geliştirilmesini teşvik ediyor. Çevre alanında proje sunmak için AB proje çağrısının 24 Temmuz 2008’de açılması bekleniyor. Bu alanda desteklenecek konular; iklim değişikliği, kirlilik ve risklerinin azaltılması; çevre ve sağlık; yeni teknolojiler, araçlar ve hizmetler geliştirilerek doğal ve doğal olmayan kaynakların korunması ve sürdürülebilir yönetimi; iklim, ekoloji, yerküre ve deniz sistemlerindeki değişiklikleri izleme metodlarının ve değerlendirme araçlarının geliştirilmesi.

AB’nin sağladığı bu desteklerden    KOBİ’ler, araştırma kurumları, sivil toplum örgütleri ve kamu kurum ve kuruluşları yararlanabiliyor. Ancak destek için Avrupalı paydaşlarla birlikte hareket etmek, ortak projeler geliştirmek şart. Kendi özgün proje fikriniz olmasa bile başka projelerde ortak olarak yer alabilir, kendi alanınızda yeni teknolojilerin ve uygulamaların geliştirilmesinde siz de rol alabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken açılan çağrıları takip edip, istenilen konu ve amaçlarına yönelik projeler geliştirmek veya geliştirilen projelerde yer almak. Böylece siz de rekabetin dışında kalmadan çevrenin korunması; değişen iklim koşullarına ve baskılarına cevap verebilen, sürdürülebilir, verimli ve etkin enerji sistemlerinin oluşturulması için yeni teknolojiler, araçlar ve hizmetlerin geliştirilmesine katkıda bulunabilir, bu teknolojilere, hizmetlere ve araçlara pazara çıkmadan sahip olabilirsiniz.

Çözümler için AB’den fon desteği

Avrupa Birliği iklim değişikliği risklerinin azaltılması, çevrenin korunması, değişen iklim koşullarına ve baskılarına cevap verebilen sürdürülebilir enerji sistemlerinin oluşturulması için yeni teknolojiler, araçlar ve hizmetlerin geliştirilmesini amaçlıyor. AB’nin fon programı olan 7. Çerçeve Programı ile de “Çevre ve iklim değişikliği” ve “Enerji” alanı altında bu hedeflere yönelik geliştirilen başarılı araştırma ve yaygınlaştırma projeleri AB tarafından fonlanıyor.

Son başvuru tarihi: 8 Ekim 2008

AB sürdürülebilir bir enerji   sisteminin oluşması için çalışıyor. Bunun için mevcut fosil yakıt tabanlı enerji sistemlerinden, daha az karbondioksit salınımı yapan, ithal yakıta daha az bağımlı ve çeşitli enerji kaynaklarına özellikle yenilenebilir kaynaklara dayanan enerji sistemlerinin oluşturulması amacıyla enerji alanındaki çeşitli araştırmalara ve yaygınlaştırma etkinliklerine destek sağlıyor. Enerji alanındaki faaliyetlerin asıl amacı ise sürdürülebilir bir Avrupa enerji ekonomisinin geliştirilmesi ve Avrupa sanayiinin rekabet gücünün artırılması. AB 7. Çerçeve Programı da bu hedeflere ulaşmak için “Enerji” alanı altında araştırma ve yaygınlaştırma faaliyetlerini destekliyor.

{mospagebreak}Enerji projeleri çağrısı

Avrupa Komisyonu 29 Nisan 2008’de enerji projelerine yönelik bir proje teklif çağrısı açtı. Bu çağrıda

(FP7-ENERGY-2008-TREN-1) 8 Ekim 2008’e kadar Avrupa Komisyonu’na sunulacak projelerden başarılı bulunanlara AB tarafından fon sağlanacak. Projelere ayrılan toplam bütçe ise 147 milyon Euro. AB aşağıdaki konularda yenilikçi ve Avrupa çapında uygulanabilecek araştırma veya yaygınlaştırma etkinlikleri içeren projelere mali destek sağlayacak:Yenilenebilir elektrik üretimi: Fotovoltayik sistemler, biyokütle ve atıklardan elektrik üretimi, rüzgar çiftlikleri için ekonomik ve şebekeyle bütünleştirilmiş büyük ölçekli sistemler oluşturulması, genişletilmiş jeotermal sistemlerden elektrik üretimi, yoğunlaştırılmış güneş gücünün kurulumunda çevresel profilin geliştirilmesi, elektrik üretiminde okyanus gücünün kullanılması, aralıklı elektriğin depolanması alanlarında fon sağlanacak. Yenilenebilir yakıt üretimi: Biyokütleden birinci nesil biyoyakıt üretimi (biyometan üretimi), biyokütleden ikinci nesil yakıt üretimi (biyoetanol üretimi) ile ilgili projelere fon sağlanacak.

Temiz kömür teknolojileri: Sıfır emisyonlu güç üretimi için dönüştürme teknolojileri, bütünleştirilmiş sıfır emisyon çözümleri için güç üretimi, CO2 dışındaki sera gazlarının değer zincirinin artırılması için de fon ayrıldı.

Akıllı enerji ağları: Güç iletimi ve şebeke bağlantılarının tanınması, izlenmesi, tedariki ve kontrolü, güvenli ve esnek Avrupa gaz ağları için ihtiyaçların tespiti için fon verilecek.

Enerji verimliliği ve tasarrufu: Üretim sanayisinde verimli yenilenebilir enerji uygulamalarının geliştirilmesi ve CONCERTO topluluklarının oluşturulması için de fon ayrıldı. CONCERTO Avrupa’nın enerji ihtiyaçları için daha sürdürülebilir bir gelecek yaratmayı hedefleyen ve Avrupa Komisyonu tarafından başlatılan bir girişim. 7. ÇP’nin enerji alanında yer alan konulardan biri olarak Avrupa Komisyonu Enerji ve Çevre Genel Müdürlüğü tarafından koordine ediliyor. CONCERTO belirli miktarda yenilenebilir enerjiyi şehirlere getirmeyi ve enerji verimliliğini sağlamayı amaçlıyor.

CONCERTO

Tüm topluluklarda siyasetçiler, planlamacılar, enerji se

İlgili Haberler