Çevre ab fonları ile koruma altında

0
326

AB,
çevre ve iklim değişikliği alanında araştırma faaliyetlerinin geliştirilmesini
teşvik ediyor. Çevre alanında proje sunmak için AB proje çağrısının 24 Temmuz
2008’de açılması bekleniyor. Bu alanda desteklenecek konular; iklim
değişikliği, kirlilik ve risklerinin azaltılması; çevre ve sağlık; yeni
teknolojiler, araçlar ve hizmetler geliştirilerek doğal ve doğal olmayan
kaynakların korunması ve sürdürülebilir yönetimi; iklim, ekoloji, yerküre ve
deniz sistemlerindeki değişiklikleri izleme metodlarının ve değerlendirme
araçlarının geliştirilmesi.

AB’nin
sağladığı bu desteklerden    KOBİ’ler,
araştırma kurumları, sivil toplum örgütleri ve kamu kurum ve kuruluşları
yararlanabiliyor. Ancak destek için Avrupalı paydaşlarla birlikte hareket
etmek, ortak projeler geliştirmek şart. Kendi özgün proje fikriniz olmasa bile
başka projelerde ortak olarak yer alabilir, kendi alanınızda yeni
teknolojilerin ve uygulamaların geliştirilmesinde siz de rol alabilirsiniz.
Bunun için yapmanız gereken açılan çağrıları takip edip, istenilen konu ve
amaçlarına yönelik projeler geliştirmek veya geliştirilen projelerde yer almak.
Böylece siz de rekabetin dışında kalmadan çevrenin korunması; değişen iklim
koşullarına ve baskılarına cevap verebilen, sürdürülebilir, verimli ve etkin
enerji sistemlerinin oluşturulması için yeni teknolojiler, araçlar ve
hizmetlerin geliştirilmesine katkıda bulunabilir, bu teknolojilere, hizmetlere
ve araçlara pazara çıkmadan sahip olabilirsiniz.

Çözümler için AB’den fon desteği

Avrupa
Birliği iklim değişikliği risklerinin azaltılması, çevrenin korunması, değişen
iklim koşullarına ve baskılarına cevap verebilen sürdürülebilir enerji
sistemlerinin oluşturulması için yeni teknolojiler, araçlar ve hizmetlerin
geliştirilmesini amaçlıyor. AB’nin fon programı olan 7. Çerçeve Programı ile de
“Çevre ve iklim değişikliği” ve “Enerji” alanı altında bu hedeflere yönelik
geliştirilen başarılı araştırma ve yaygınlaştırma projeleri AB tarafından
fonlanıyor.

Son başvuru tarihi: 8 Ekim 2008

AB
sürdürülebilir bir enerji   sisteminin
oluşması için çalışıyor. Bunun için mevcut fosil yakıt tabanlı enerji
sistemlerinden, daha az karbondioksit salınımı yapan, ithal yakıta daha az
bağımlı ve çeşitli enerji kaynaklarına özellikle yenilenebilir kaynaklara
dayanan enerji sistemlerinin oluşturulması amacıyla enerji alanındaki çeşitli
araştırmalara ve yaygınlaştırma etkinliklerine destek sağlıyor. Enerji
alanındaki faaliyetlerin asıl amacı ise sürdürülebilir bir Avrupa enerji
ekonomisinin geliştirilmesi ve Avrupa sanayiinin rekabet gücünün artırılması.
AB 7. Çerçeve Programı da bu hedeflere ulaşmak için “Enerji” alanı altında
araştırma ve yaygınlaştırma faaliyetlerini destekliyor.

{mospagebreak}Enerji projeleri çağrısı

Avrupa
Komisyonu 29 Nisan 2008’de enerji projelerine yönelik bir proje teklif
çağrısı açtı. Bu çağrıda

(FP7-ENERGY-2008-TREN-1)
8 Ekim 2008’e kadar Avrupa Komisyonu’na sunulacak
projelerden başarılı bulunanlara AB tarafından fon sağlanacak. Projelere
ayrılan toplam bütçe ise 147 milyon Euro. AB aşağıdaki konularda yenilikçi ve
Avrupa çapında uygulanabilecek araştırma veya yaygınlaştırma etkinlikleri
içeren projelere mali destek sağlayacak:Yenilenebilir elektrik üretimi:
Fotovoltayik sistemler, biyokütle ve atıklardan elektrik üretimi, rüzgar çiftlikleri
için ekonomik ve şebekeyle bütünleştirilmiş büyük ölçekli sistemler
oluşturulması, genişletilmiş jeotermal sistemlerden elektrik üretimi,
yoğunlaştırılmış güneş gücünün kurulumunda çevresel profilin geliştirilmesi,
elektrik üretiminde okyanus gücünün kullanılması, aralıklı elektriğin
depolanması alanlarında fon sağlanacak. Yenilenebilir yakıt üretimi:
Biyokütleden birinci nesil biyoyakıt üretimi (biyometan üretimi), biyokütleden
ikinci nesil yakıt üretimi (biyoetanol üretimi) ile ilgili projelere fon
sağlanacak.

Temiz
kömür teknolojileri: Sıfır emisyonlu güç üretimi için dönüştürme teknolojileri,
bütünleştirilmiş sıfır emisyon çözümleri için güç üretimi, CO2 dışındaki sera
gazlarının değer zincirinin artırılması için de fon ayrıldı.

Akıllı
enerji ağları: Güç iletimi ve şebeke bağlantılarının tanınması, izlenmesi,
tedariki ve kontrolü, güvenli ve esnek Avrupa gaz ağları için ihtiyaçların
tespiti için fon verilecek.

Enerji
verimliliği ve tasarrufu: Üretim sanayisinde verimli yenilenebilir enerji uygulamalarının
geliştirilmesi ve CONCERTO topluluklarının oluşturulması için de fon ayrıldı.
CONCERTO Avrupa’nın enerji ihtiyaçları için daha sürdürülebilir bir gelecek
yaratmayı hedefleyen ve Avrupa Komisyonu tarafından başlatılan bir girişim. 7.
ÇP’nin enerji alanında yer alan konulardan biri olarak Avrupa Komisyonu Enerji
ve Çevre Genel Müdürlüğü tarafından koordine ediliyor. CONCERTO belirli
miktarda yenilenebilir enerjiyi şehirlere getirmeyi ve enerji verimliliğini
sağlamayı amaçlıyor.

CONCERTO

Tüm
topluluklarda siyasetçiler, planlamacılar, enerji se