Teknoloji trendleri ışığında dijital dönüşüm

3813

Şirketler için uzun soluklu ve önemli bir yolculuk olan dijital dönüşüm ile ilgili farkındalık artıyor. Web sitesi yenilemek, son teknolojiye sahip cihazlar almaktan ibaret olmadığı anlaşılan dijital dönüşüm için şirketler teknoloji trendlerini yakından takip ediyor. 

Teknoloji trendlerini yakından takip etmeden dijital dönüşümün gerçekleşmesi pek de mümkün değil. GelecekHane’nin analizine göre, 2017’de yaygınlaşmaya devam edecek en gözde teknoloji trendleri olarak sanal gerçeklik, yapay zekâ, nesnelerin interneti, blockchain, beyin dalgaları, insan odaklı olmak, kişisel tıp (genetik tabanlı), hane tipi enerji çözümleri, sosyal robotlar ve giyilebilir teknolojiler dikkat çekiyor. Yeni yılda sanal gerçeklik gözlüklerinin ve Endüstri 4.0’ın en çok konuşulacak teknolojik konular arasında yer alması ve oyun dışında yeni uygulama alanlarının doğması beklenirken, nesnelerin internetinin dünyayı dijitalleştirmeye devam etmesi ve finans dünyasında blockchain rüzgarının fırtına gibi esmesi de öngörülen diğer teknolojik gelişmeler arasında yer alıyor.  Ayrıca beyin dalgalarının okunmasına ve bununla ilgili uygulamalara da 2017 yılında daha sık rastlanacak.

Sanal Gerçeklik

Sanal Gerçeklik Gözlükleri

Sanal gerçeklik, internet hızının artması, mobil cihazların 360 derece videoları desteklemeleri, grafik kartlarının gelişmesi gibi teknolojik gelişmeler sonucunda son birkaç yıldır çok hızlı bir şekilde yayılıyor.  Eğlence, oyun, sinema, tasarım, mobil uygulama, sosyal medya, simülasyon, alışveriş, endüstri ve sanat gibi birçok alanda Sanal Gerçeklik (VR) hayatımızda daha çok yer alacak.

Yapay Zeka

Yakın zamanda basit rutin işlemleri yapay zekâya yaptırmanın pek çok işletme için mümkün hale gelmesi bekleniyor. Böylece bu rutin işleri yapan insanlar daha katma değerli işlere odaklanabilecek, yapay zekâ ile insan arasında kıymetli bir iş paylaşımı olacak.

Nesnelerin İnterneti

Nesnelerin interneti son yıllarda olduğu gibi bu yıl da önemini arttırarak revaçta olmaya devam edecek. Bu teknoloji, kullandığımız tüm cihaz ve eşyaların birbirlerine ve internete bağlanmasını, yer ve zamana bağlı olmaksızın birbirleriyle iletişime geçmelerini sağlayacak. Aklınıza gelebilecek her türlü nesne akıllı hale gelecek ve hayatımızı kolaylaştıracak.

Beyin Dalgaları

yapay_zekaBeyin hastalıklarının önceden tespiti, hastalıklara müdahele, beyin okuma-yazma cihazları başta DARPA olmak üzere çeşitli araştırma enstitüleri ve Human Brain Project gibi ülkeler arası araştırma projeleri tarafından büyük bütçeler ayrılarak geliştirilmeye çalışılıyor. Beyin tarafından yayılan ışınımların tespiti ve kullanımı sayesinde bireylerin günlük yaşantılarında hayat veriminin artırılması hedefleniyor.

İnsan Odaklı Olmak

İnsan odaklılık son yıllarda oldukça popüler bir konu olmaya başladı. Özellikle tasarım ve mühendislik alanlarında çıkan herhangi bir yeni ürün, sistem veya hizmet projelerinin odağında insan var. İnsan odaklı olmayı, geleneksel bakış açısıyla geliştirilen ürün ya da sisteme insanın uymasını bekleyen görüşün aksine ürün ya da sistemin insana uyum sağladığı yaklaşımlar olarak özetleyebiliriz.

Kişisel Tıp (Genetik Tabanlı)

Günümüzde, birçok tıbbi uygulama büyük toplulukların ortalaması alınarak belirlenen tedavi standartlarına dayanıyor. Kişisel tıp spesifik özellikler, yaş, cinsiyet, boy/kilo, diyet ve çevre koşullarına dayanarak hastanın sağlığını yönetmektir. Kişisel tıp uygulamaları ile kanser, kalp hastalığı ve diyabet gibi yaygın hastalıklar kapsamında risk altındaki bireylerin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Geleneksel tıbbın tamamen göz ardı edilememesine rağmen, kişisel tıbbın öneminin gün geçtikçe daha da artması ve geleceği şekillendirmesi bekleniyor.

Hane Tipi Enerji Çözümleri

Geleceğin şehirlerinde enerji üretimi ve tüketimi günümüzdekinden farklı olacak. Enerji üretimi sadece santrallerde gerçekleşmeyecek, her bina / ev kendi enerjisini üretecek ve depolayacak. Ürettiği enerjinin bir kısmını kullanacak, tükettiğinden fazlasını ürettiği zamanlarda enerji fazlasını şebekelere aktaracak. Böylece geleceğin şehirlerinde hane halkı tüketmeye devam edecek ama aynı zamanda tükettiğinden belki de daha fazlasını üretir hale gelecek.

Sosyal Robotlar

Model Release-Not NeededSosyal robotlar kendi kendilerini yönetebilen, kendi içerisinde tanımlanan sosyal kurallara ve kendisine atanan görevler dahilinde insan ve diğer otonom sistemlerle iletişim kurabilen, etkileşebilen sistemlerdir. Bu robotlar dışardan gelen ses, görüntü gibi verileri algılayıp, analiz edecek donanım ve yazılımlarla döşenmiştir. Sosyal robotlar gelecekte daha da insansılaşacaktır.

Giyilebilir Teknolojiler

Günümüzde teknoloji hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Öyle ki artık akıllı cihazlarımız olmadan evden çıkamıyoruz. Durum böyle olunca da bu cihazlar giderek küçüldü ve birer aksesuara dönüştü. Bileklere, kola hatta yüze bile uygulanabilen bu buluşla birçok cihaz giyilebilir hale geldi.

Blockchain – Kayıt Zincirleri

Bitcoin sözcüğünü daha önce duymuş olmalısınız. 2009 yılında Satoshi Nakamoto imzasıyla yayınlanan bir makalede, dijital bir para biriminin dünya çapında kullanılabileceği iddia ediliyor ve böyle bir sistemin altyapısının nasıl olması gerektiği açıklanıyordu. Başta kulağa pek gerçekçi gelemeyen bu fikir, günümüzde en çok konuşulan teknolojik gelişmeler arasında yer alıyor.  Bitcoin her hangi bir merkezi otoritenin düzenlemesi olmadan, 2009 yılından beri diğer para birimleri gibi piyasada işlem görüyor.

Dijital dönüşümün somut hali

GelecekHane’nin kurucusu Halil Aksu, dijital dönüşümün  farklı sektörlerde farklı uygulamaları olabileceğini belirtiyor. Aksu, genel olarak hangi sektörden olursa olsun dijital dönüşümün avantajları şöyle özetliyor:

kapakgenel1
Fiziki bir eşyanın veya analog / manüel yapılan bir işin dijital bir ürün, servis veya iş modeline dönüşmesi olarak tanımlayabiliriz. Kitabın e-kitaba dönüşmesi gibi. Müzik CD’sinin ve müzik marketinin internet ve mobil üzerinden tüketilen bir servise dönüşmesi ve buna uygun bir iş modeli, ödeme sistemi, üyelik modeli oluşması gibi.

Maliyetlerin ortadan kalkması: Sevkiyat, fiziki üretim, mekan maliyetleri, vb. azalır veya ortadan kalkabilir.
Personelin ortadan kalkması: Robotlar, algoritmalar, yapay zeka bazı basit işleri otomatize edecek, o personele ihtiyaç kalmayacak. Otonom araçların şoförsüz hareket etmesi gibi. Ses tanımanın çağrı merkezi çalışanlarını azaltması gibi.
Aracıların ortadan kalkması: Pek çok değer zincirinde hiç katma değeri olmayan aracılar vardır. Bunları ortadan kaldıran veya araya giren dijital servisler, mobil uygulamalar, data servisleri, gereksiz / faydasız aracıları ortadan kaldıracaktır.
Sınırların ortadan kalkması: Mobil uygulamanın ve dijital iş modelinin ne mekansal ne de zamansal bir sınırı yoktur. 7×24 açık dükkandır, dünyanın her yerinden her türlü cihazdan erişilebilirdir.
Beklemenin ortadan kalkması: Dijital olan (neredeyse) her şey anında teslim edilebilir. Müşteri memnuniyeti.

Peki Türkiye’de şirketler dijital dönüşüme nasıl bakıyor? Aksu, bu soruyu şu sözlerle yanıtlıyor: “Şirketler dijitalleşmeye bir gereklilik olarak bakıyorlar. Farkındalık oldukça yüksek. Ama yetkinlikler sınırlı. Vizyon sınırlı. En zor olanı ise, cesaret sınırlıdır. Zira dijitalleşmeyi etkili bir şekilde yapmak için, bazı şeyleri kökten değiştirmek veya radikal bir şekilde farklı yapmak gerekmektedir. Bunun da ne tür bir sonuç vereceği çoğu zaman meçhul olacağı için, düz mantık fizibilite veya normal proje planlama ve denenmiş uygulamalar ile ilerlemek mümkün değildir. Denenmiş iyi uygulamalar ancak piyasada denenmiş sonuçlar verecektir. Ancak gerçek dijitalleşme için ve yenilikçi dijital bir iş modeli için, olmayan bir yöntemi veya uygulamayı denemek gerek. Zor olanı bunu bulabilmek. Ama daha zor olanı, buna cesaret etmek. Büyük kurumların tümü üzerinde çalışmaktadır. Orta boy kurumlar farkında düşünmeye, denemeye başlamışlardır. Küçüklerde durum daha başlangıç aşamasında.”