Eğitim ve teknoloji uyumuna dünya çapında bir örnek: Vitamin

1075

Türkiye’de lise ve üniversitelere giriş sınavlarında artan rekabet, kavramsal eğitimi baltalıyor. Öğrenciler öğrenmekten çok, sınavlarda çıkacak sorulara odaklı bir çalışma biçimini tercih ediyor. Eğitimde müfredat takip edilse bile, konular yüzeysel olarak işlenmek zorunda kalıyor. Türk Telekom bünyesinde faaliyet gösteren Sebit Eğitim ve Bilgi Teknolojileri AŞ tarafından üretilen interaktif eğitim destek programı Vitamin, konuların daha derinlemesine işlenmesi konusunda öğrencilere ve eğitmenlere büyük katkı sağlıyor. Vitamin, içeriği ve kullandığı metotlar sayesinde öğrencilerin müfredatı daha iyi kavramasına yardımcı oluyor.

 Bugün bir Türk Telekom kuruluşu olan, Vitamin’in üretici firması Sebit Eğitim ve Bilgi Teknolojileri AŞ’nin geçmişi 1988’de TÜBİTAK bünyesinde kurulan “Çokluortam Laboratuvarı”na dayanıyor. Laboratuar, eğitimde teknolojinin kullanımı ve Türkçe içerik geliştirme konularında Ar-Ge yapmak üzere kurulmuş. 8 yıllık Ar-Ge çalışmalarından sonra Bilim Kurulu kararıyla 1996’da özelleştirilmiş ve ilk ve orta dereceli eğitime yönelik, yüksek kalitede yüksek görsellikte, bilgisayar destekli eğitim içerikleri üretimine yönelik olarak Sebit kurulmuş.

 Bugüne kadar pek çok kuruluşun çatısı altında faaliyet gösteren Sebit, 2007’de Türk Telekom bünyesine girdi. Türk Telekom’la birlikte, Sebit’in ürettiği Vitamin yazılımı çok büyük atılım yaptı ve ilk ve orta düzeyde binlerce çocuğa ulaştı. Vitamin’in, geçtiğimiz ay, liseliler için olan versiyonu da pazara sunuldu. Vitamin bugün dünyada referans projelerden bir tanesi. Teknolojinin eğitimde ne kadar verimli kullanılabileceğine de son derece iyi bir örnek. İçeriği teknolojiyle çok iyi kaynaştırarak başarıya ulaşan Vitamin’i Sebit Genel Müdürü Ahmet Eti ile konuştuk. Eti, Vitamin’in yıllık yüzde 30-50 büyüme trendiyle çok önemli bir eğitim markası ve platformu olma yolunda ilerlediğini, 5 yıl içinde de farklı ülkelerde 20-30 milyondan fazla öğrencinin Vitamin kullanacağını söylüyor.  

 Vitamin yazılımı fikrinin oluşma aşamalarını bizimle paylaşır mısınız?

1996’da, dünyada da büyük ses getiren Akademedia ürünümüzü  hazırladık. Akademedia o zamanlar, konusunda dünyanın en iyi ürünlerinden biri olarak gösteriliyordu. Akademedia üniversiteye hazırlık paketiydi. Lise müfredatını kapsıyordu. Yine simülasyonlar, animasyonlar kullanılıyordu. Dünyada da o büyüklükte yapılan ilk üründü. 2000 yılının başında, Akademedia’yı daha küçük parçalara bölerek, Vitamin’ler haline getirdik. İnternet yüksek kalitede görsel eğitim malzemelerini taşıyabilecek hıza ulaşınca da çok sayıda eklemeler yapıldı ve yeni müfredata uygun hale getirilerek internet ortamına aktarıldı. Aynı zamanda bir iletişim ortamı haline de getirildi. Okullar, evler, çocukların öğretmenleri ve birbirleriyle haberleşebilmesi, öğretmenlerin ödev vermesi, çocukların performansını takip edebilmesi gibi birçok özellik de eklendi. Web 2.0 felsefesinde bir eğitim ortamı haline getirildi.

Sebit’in Türk Telekom’a satılması nasıl oldu?

Türk Telekom uzun süredir Türkiye’de eğitime katkı anlamında birçok çalışmalar yapıyor. Bu katkıları  nasıl daha anlamlı ve kalıcı hale getirebileceğini değerlendiren Telekom yönetimi 2007’de Sebit’i grup bünyesine almaya talip oldu.

 Vitamin’in başarısını neye bağlıyorsunuz?

Vitamin’in bu denli popüler olmasında, Vitamin’in kullanıcının hayatını olumlu ve etkili bir biçimde geliştirmesi, bunun da kullanıcı tarafından iyi hissedilmesi yatıyor. Vitamin, öğrencilerimizin eğitim hayatında daha başarılı olmasını sağlıyor, öğretmenlerimize önemli bir eğitim kaynağı ve aracı sunuyor. Geliştirdiğimiz ve kullandığımız ileri teknoloji ile sunulan eğitsel içeriklerimiz, görsel kalitesi yüksek, kullanımı kolay, işlevsel ve etkileşimi yoğun bir ürüne dönüşüyor. Tamamı sesli ve görsel konu anlatımlarından oluşan Vitamin içerisinde deneyler, binlerce canlandırma ve yüzlerce interaktif etkinlik yer alıyor. Vitamin’de kavramsal anlatım sayesinde bilgi akılda kalıcı oluyor, öğrenme tam olarak içselleştiriliyor. Öğretmenlerin Vitamin’i derste kullanması derse katılımı ve verimliliği artırıyor. Gerek evde tek başına ders çalışırken kullanıldığında gerekse okulda ders işlenirken kullanıldığında Vitamin öğrenmenin daha hızlı, kolay ve kalıcı gerçekleşmesini sağlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğretim programıyla uyumlu olan Vitamin aynı zamanda tarama testleri, deneme sınavları gibi değişik seviyede ölçme değerlendirme ve performans raporlama özellikleriyle de öğrencileri ve öğretmenleri daha donanımlı hale getiriyor.

Türk Telekom Vitamin’i  bir sosyal sorumluluk projesi gibi başlattı ama büyük bir pazar payına da ulaştı, şu anda Vitamin’in pazar değeri nedir?

Vitamin’in internet üzerinden kullanılan bir ürün olması, Vitamin’e Türkiye’de en ücra yerlerde yaşayan öğrencilerin bile ulaşmasını sağlıyor. Türk Telekom, kurumsal sosyal sorumluluğunu yerine getirerek Türkiye’de geri kalmış konulardan birisi olan eğitim konusuna odaklandı ve eğitimi iyileştirmek için Vitamin’i kamuya bağlı tüm ilköğretim okullarına bağışladı. Devlet okullarında hizmet veren öğretmenlere, bilgisayar destekli eğitim ve Vitamin’in sınıf içi eğitimde kullanılmasıyla ilgili eğitimler verildi. İnternet Servis Sağlayıcıları (İSS) aracılığıyla gerçekleşen ücretli kullanım da aslında sosyal sorumluluğun bir parçası  gibi yürütülüyor. Bugün itibarıyla alınan yıllık 36 TL son derece cüzi bir rakam ve Vitamin’e bugüne kadar yapılan yatırımlar, şu anda sürekli geliştirilmesi ve güncellenmesi için istihdam edilen yüzlerce personel, bant genişliği, barındırma, bakım, destek ve diğer tüm maliyetler düşünüldüğünde aslında büyük paraların kazanılmasından ziyade, bu yatırımın bir kısmının bu şekilde karşılanması olarak düşünülmeli. Burada Türk Telekom’un esas işi olan internet hizmetinin faydalı bir amaç için geniş kitleler tarafından kullanılması ana motivasyon. Öte yandan Vitamin, kalitesi ve arkasındaki destek düşünüldüğünde Türkiye’nin en önemli marka ve hizmetlerinden biri olarak tabii ki önemli bir değer ifade edecektir. Vitamin’i dünyada önümüzdeki 5 yıl içinde 20-30 milyondan fazla öğrencinin kullanacağı, yıllık yüzde 30-50 büyüme trendiyle çok önemli bir eğitim markası ve platformu olma yolunda olduğunu söyleyebilirim

 Vitamin’i oluştururken örnek aldığınız yazılımlar var mıydı? </s