E(kare)-kitap

0
380

Mike Sharples ve ekibi  tarafından yazılan İngiliz Açık Üniversitesi Innovating Pedagogy 2012 http://www.open.ac.uk/innovating adlı raporundan sıcağı sıcağına, biraz bahsetmek istiyorum. Rapora göre yeni teknolojiler ile öğrenme, öğretme, ölçme ve değerlendirme gibi konularda çok ciddi değişimler yaşanacak. 

Bilindiği gibi Amazon Kindle, IPad, tablet bilgisayarlar gibi ürünler yaşama ve kitap okuma seçenek ve düzenine farklı bir boyut kazandırmıştı. Prof. Sharples’in öncülüğünü yaptığı bu araştırmada da e-kitaplar için yeni pedagoji oluşumundan söz ediliyor. Çünkü e-kitap okumaya, farklı bir dinamizm getiriyor. Özellikle adaptasyon ve kitlesel olarak paylaşım gibi olanakların yayılmasıyla e-kitaptan farklı yararlanma konuları gündeme geliyor.

Bizim bildiğimiz eski tarz kitap okuma alışkanlığı genelde ilkokulda gelişen ve geliştirilen bir durumdu. Eğer bir öğretmen kitaba meraklıysa çocukları okumaya teşvik eder ve onların çeşitli kitaplar okumalarını sağlardı. Bazen birey olarak kitap dünyasını keşfetmek de söz konusudur elbette. Hatta bu durum ailenin de desteğiyle iyi bir okur olmaya kadar giden bir süreç şeklinde gelişir.

Günümüzde e-kitap kavramı kitap okumanın (ve ağırlık taşımamanınJ)yanında sürekli tekrarlayabilme not alabilme veya daha da hareketli şekilde izleyebilme, bahsedilen konuda kısa açıklaması geçen ilgili konuları da farklı boyutlarıyla o anda keşfedebilme gibi faydaları yaratıyor. Çünkü aynı kapsamdaki bir konulu anlatımın birden çok versiyonunu paylaşmak canlı verilerle desteklemek, bazı grafik ögeleri katmak, haritaları eklemek veya hesap makinesi gibi gereçleri hemen anlık olarak kullanmak, kullandırmak, zamanla yarıştırmak, öğrenme zamanlarını ölçmek, aynı kitabın aynı sayfasını okuyan başka öğrencilerle grup çalışması yapmak veya bazı fikir ya da görüşleri anlık olarak sormak, tartışmak veya tartıştırmak mümkün hale gelmiş durumda. Yani konular katlar veya katmanlar şeklinde farklı öğrenmeler yaratabiliyor.

Hatta kitlesel yazarlık (crowd authoring) diye bir kavram da yine burada devreye girebiliyor. Özellikle bazı metinler öğrenciler tarafından diğer öğrencilerle paylaşılmak üzere yazılabilecek hale geliyor. Bir de zor ya da farklı konular üzerinde durabilmek adına gömülü sistem yapısı içersinde gömülü özel bilgileri de koyarak bilgileri daha derinlemesine geliştirmek mümkün. Bu teknolojiler sayesinde ortak okuma ve gelişme diye bir başka kavram da ortaya çıktı aslında forumlar ya da facebook, twitter gibi sosyal medya araçlarının bu ortak tavır geliştirme konusuna büyük katkıları oldu. Ama eğitimde bunun düzenli uygulaması daha farklı bir düşünce ve paylaşım sisteminin oluşmasını da etkileyecektir diye düşünmekteyim.

Bizde geliştirilmeye çalışan Fatih Projesinde de bu konulara çok dikkatli bir şekilde eğilmek gerekiyor. Burada geliştirilecek z-kitapların İngiliz Açıköğretim Üniversitesi raporuna konu olan e-kitaptan pek farkı olmamalı interaktif ve etkili iletişimi en iyi sunacak şekilde hazırlanmalı bunların seçiminde Talim Terbiye Kuruluna büyük görevler düşüyor. Mevcut olan kitapların PDF şekliyle eğitime aktarılması ise teknolojik facia olur. Çünkü gençler teknolojiyi o kadar etkin kullanır hale geldi ki etkin olmayan e veya z kitaplar okuma yazma özürlü nesle kadar götürebilir. Aman dikkat e2’ye varacağız diye √e’yi bulmayalım. Bugünlük bu kadar. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler dilerim. İyilikle kalın…