Gerilime gerek yok su herkese yetecek

0
298

Çevre ve Orman Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) Türkiye’nin bütün su varlığından sorumlu olan son derece önemli bir kurum. Çünkü bütün su kaynaklarının yönetiminden, geliştirilmesinden, suyla ilgili yatırımlardan ve işletmelerden DSİ sorumlu. Vaktiyle Süleyman Demirel’in de genel müdürlüğünü yaptığı bu kurumun başında şu anda Haydar Koçaker var. Koçaker’e, Türkiye’nin “su durumu”nu ve planlarını sorduk. Küresel iklim değişikliklerine bağlı kuraklık ne yazık ki DSİ tarafından da teyit ediliyor. Ancak içme suları konusunda uzun vadede telaşlanmaya gerek yok. Koçaker’e göre su kaynaklarını ilkel metotlar yerine modern teknolojilerle kullandığımızda ve içme suyunda gerekli tasarrufu sağladığımızda su kaynakları bütün insanlığı beslemeye yetecek.

Su varlığımızda gelecek yıllarda neler değişecek, ne tür gelişmeler olacak?

Su kaynaklarımızın sınırlı olması, yağış alınmayan dönemlerde kullanılmak üzere suyun depolanmasını gerekli kılıyor. Bu sebeple inşa halindeki depolama tesislerinin bir an önce tamamlanması ve ihtiyacı karşılayacak nispette yeni projelerin hayata geçirilmesi yönünde çaba sarf ediliyor. Böylelikle su arzı meselesinin çözümünde çok büyük bir adım atılmış olacak. Genel müdürlüğümüz bu doğrultuda son 5 yıl içerisinde 124 barajı hizmete açtı.

{mospagebreak}Suyla ilgili en büyük sorunlarımız nelerdir?

Ülkemizdeki yarı kurak iklim şartları, tüm dünyada yaşanan küresel ısınma ve kuraklıkla da birlikte düşünüldüğünde mevcut su kaynaklarımızın ne kadar değerli olduğu anlaşılır. Ayrıca ülkemiz genelinde sürekli artan nüfus ve şehirleşme oranları içme suyu teminini zorlaştırıyor. Şehirleşme, yükselen hayat kalitesi, yeni ihtiyaçlar ve dolayısıyla yeni içme ve kullanma suyu için yeni yatırımlarla bakım ve onarıma daha fazla kaynak ayırmayı gerektiriyor. Kentsel alanlardaki meselelerin çoğu kaçak yapılaşmaların olduğu imarsız alanlarda yoğunlaşıyor. Gelişigüzel oluşan bu bölgelere içme ve kullanma suyu götürmek, şehrin imarlı alanlarına göre daha zor ve daha pahalı olarak sağlanıyor. Şehirleşmenin yanı sıra küresel ısınma da tatlı su kaynakları üzerinde olumsuz etkide bulunuyor. Çevre kirlenmesinin en önemli boyutunu sanayileşme çabalarının oluşturduğu bilini-yor. Yaşanan finansman problemleri de suyla ilgili sıkıntılara sebep olacak tehlikelere kaynak teşkil ediyor. Su kaynaklarımızı tehdit eden bir diğer önemli konu ise zirai sulamada uygulanan yöntemler. Ülkemizde 2002’ye kadar zirai sulamada çoğunlukla açık sulama sistemi uygulandı. Bu da sularımızın çoğunlukla heba olmasına ve arazilerimizin fazla sulamadan dolayı tuzlanma gibi meselelerle karşılaşmasına sebep oldu.

“İmarsız alanlara su götürmek daha pahalı”

Ankara, İzmir gibi şehirlerin içme sularında ortaya çıkan sorunların nedenleri nelerdir?
Yaşanan kuraklık ve yağışların azlığı su kaynaklarını tehdit ederek içme suyu temininde güçlükler yaşanmasına neden oluyor. Nüfusla orantılı olarak artan su ihtiyacının karşılanması daha da zorlaştı. Yaşanan kuraklığın su kaynaklarını azaltması durumu daha da güçleştiriyor. Ayrıca çarpık kentleşmenin yoğun olarak yaşandığı büyükşehirlerde imarsız alanlara suyun götürülmesi hem daha zor hem de daha maliyetli oluyor.

{mospagebreak}Bunları çözmek için yapılması gerekenlerden bahseder misiniz?

Kurumumuz ülkemizin su kaynaklarını optimum seviyede değerlendirecek tesisleri hizmete almaya devam ediyor. İçme suyu sektöründe hizmete alınacak tesisler ile ülkemizin küresel ısınma ve sonucunda meydana gelen kuraklık ve dolayısıyla içme suyu sorunlarından da en az düzeyde etkilenmesine çalışılıyor. Ankara’da Büyükşehir Belediyesi, Kızılırmak Sistemi’yle ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Kızılırmak suyu bilindiği üzere şu an kullanılıyor. İstanbul’da Melen Suyu vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu, çalışmalar hala sürüyor. İzmir’de ise Gördes Barajı ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Gördes Barajı 20 Kasım 2008 tarihi itibari ile su tutma aşamasına getirilecek. Suyun tasarruflu kullanımı için bilinçlendirme eğitiminin yaygınlaştırılması, gerek elektrikli alet kullanımında gerekse su kullanımında tasarruflu alet ve teçhizatların tercih edilmesi, endüstriyel ve evsel atık suların geri kazanılarak tarımda, sanayide yeniden kullanılmasının teşvik edilmesi sağlanmalı. Tasarruflu kullanım konusunda bilgiler verilmeli, suyun kullanımı konusunda örnek olunacak davranışlar sergilenmeli.
En çok su israfı tarımda oluyor, bunu çözmek için nasıl bir strateji takip edilecek?
Bir yılda kullanılan toplam su miktarının büyük bir kısmı sulamada kullanılıyor ve sulamada kullanılan yöntemler suyun israfına sebep oluyor. DSİ, önceki yıllarda yapılan projelerinden farklı olarak, 2003 yılı sonu itibarıyla sulama sistemleri stratejisini değiştirerek, yağmurlama ve damla sulama gibi su tasarrufu sağlayan sulama yöntemlerine uygun kapalı sisteme geçti. Daha önceki yıllarda hizmete alınan sistemlerde ise rehabilitasyon yoluna gidiliyor. Yapılan hesaplamalara göre kapalı sistemlere geçişle birlikte damla ve yağmurlama sulama yöntemlerinin uygulanmasıyla 1 milyon 800 bin hektar ilave alanın sulanabileceği belirlenmiştir.

İçme sularında yaşanan kirliliği çözmek ve önlemek için ne tür önlemler alınacak?

İçme suyu üretimi için ülkemizde genel olarak yüzeysel sular kullanılıyor. Suyun kokusuz, renksiz ve berrak olması gibi sahip olması gereken özelliklere ulaşabilmesi için yüzeysel suların istenen içme suyu standartlarına (TS 266, Avrupa Birliği veya Dünya Sağlık Örgütü standartları) uygun hale getirilmesi gerekiyor. Bunu gerçekleştirmek için ise kentlerde uygun arıtma tekniğine sahip içme suyu arıtma tesislerinin inşa edilip işletmeye alınması kaçınılmaz. Sağlıklı, güvenilir ve standartlara uygun içme suyu temini için, içme suyu arıtma tesisleri yatırımları ülkemizde hızla artarak devam ediyor. 2007 Aralık ayı itibarıyla DSİ Genel M&uu