İnsanoğlu en az iki türle çiftleşti!

3236

Yapılan son çalışma, atalarımız ile diğer insansı türlerin binlerce yıl içerisinde kurdukları karmaşık ilişkileri aydınlatmak adına büyük önem taşıyor. 

page_neandertal-insani-hafife-alinmis_976918417
Yeni geliştirilen analitik teknikler ışığında insansı türlerin DNA’mızda ne kadar pay sahibi olduğu araştırılıyor. Araştırmacı Dr. Ryan Bohlender, bugünün insanının DNA’sı incelendiğinde, Afrika’da ve Afrika dışında pek çok farklı türün birbirleriyle çoğaldığını görebileceğimizi belirtiyor. Bohlender’ın bu çalışması, Amerikan Genetik Derneği’nin son konferansında yayınlandı ve büyük ilgi gördü. Yapılan bu son çalışma, bir süredir devam eden tartışmalara kesin cevaplar veriyor. Eski türlerin birbirleriyle şimdiye kadar düşünülenden çok daha fazla karıştığı düşüncesi, bundan önce yapılan birkaç benzer çalışmayla ortaya atılmıştı. Tüm bu iddialara son noktayı koyan söz konusu çalışma ise, bugüne kadar insan evrimini göz önünde bulundururken tasarlanan, türleri birbirinden net çizgilerle ayıran anlayışı sorgulamamıza sebep olacak gibi görünüyor. Araştırmanın bulguları, atalarımızın son 500,000 yıl içinde gelişen en az iki farklı türle çiftleştiğini kanıtlıyor.neandertalModern insanın tarihsel süreçte kuzenlerimiz olan Neandertallerle çiftleştiği bir süredir biliniyordu. Bu da, Afrikalılar dışında yaşayan tüm insanların Neandertal DNA’sının izlerini taşıdığını kanıtlıyor. Bunun ortaya çıkışı 10 yıl kadar önce, yeni geliştirilen DNA analiz teknikleri ile mümkün olmuştu. Yapılan son çalışma ise, daha öncekilere ek olarak Neandertallerle çiftleşmenin Avrupa’da ve Uzak Doğu‘da hemen hemen aynı seviyede görüldüğünü kanıtlıyor. Ancak modern insanın DNA’sında izlerine rastlanan tek tür Neandertal insanına ait değil. Çalışma, varlıkları yakın geçmişte açığa çıkarılan ve Neandertallerle ortak ataya sahip oldukları bilinen Denisovanların da Avustralya’nın yerlileri olan Aborjinlerin genomunda %3-5 arası pay sahibi olduğunu ortaya koydu. Maalesef Denisovanlar hakkında bugün sahip olduğumuz tek bilgi de bu…

Daha ilginci ise, Denisovanların yaşadığı zamanlarda başka türlerin de var olduğuna dair genetik kanıtlar edinilmiş olması. Bugüne kadar bu bilgiyi destekler nitelikte herhangi bir fosil bulunmamış olsa da, Pasifik adalarında yaşayan insanların DNA’sı incelendiğinde geçmişte yaşamış başka türlere ait bir takım işaretlere rastlanıyor. Bu türlerin Neandertal ve Denisovanların bir başka kuzeni olduğuna dair elde güçlü kanıtlar bulunuyor.Ancak DNA’mızda izleri bulunan bu türlerin nasıl canlılar oldukları hakkında şu an için bilgimiz çok az.

Bazı bilim insanları bu türlerin yaşadıkları coğrafyadaki çevresel faktörlerin fosillerin bulunmasını olanaksız kıldığını düşünürken, bazı bilim insanları da Denisovanların DNA’sı hakkında bugün pek az şey bildiğimiz için onlardan gelen genlerin başka türlere ait olduğunu sanıyor olabileceğimizi iddia ediyor.

 

Afrikalı insanlar üzerinde yapılan çalışmalar, kıta insanının Avrupalı ve Asyalılardan daha karmaşık genetik yapıya sahip olduğunu gösteriyor.