Sağlık sektöründe rekabetçiliğin anahtarı BİT

0
1236

Sağlık sektöründe, bilgi ve iletişim teknolojilerinin önemi çok büyük. Öyle ki artık tüm ulusal sağlık sisteminin omurgasının, bilgi ve iletişim teknolojileri olduğu söylenebilir. Bu sistemler iyi çalışıyorsa hastaneler de daha iyi ve verimli çalışıyor, hastaneler iyi çalışınca ulusal sağlık sistemi de daha iyi işlemeye başlıyor. Bunun için ise belli miktarlarda yatırım gerekiyor elbette. Gelişmiş ülkelerde sağlık sektöründe bilişim yatırımı toplam yatırımın yüzde 3’ünü oluşturuyor. Bu oran Türkiye’de neredeyse binde değerlerle ifade ediliyor. Her ne kadar dünya çapında hastaneler varsa da genel olarak henüz sağlık bilişimine yatırım gereken düzeyin çok altında.

 

Bu konuda bir başka sorun da sağlıkta bilişim teknolojilerinden henüz istenilen verimin alınamaması. Aslında dünyada hiçbir ülke, sağlık alanındaki sorunlarını tam çözebilmiş değil. Dünya, bu aralar sağlıkta bilişimi verimli kullanmanın yollarını arıyor. Türkiye, sağlık sektörüne yatırımda 2003’ten beri bir yükseliş gösteriyor. Ancak henüz sağlık alanında bilişime yaptığı binde oranlarında yatırımlarla beklenen seviyenin çok altında. Oysa bilgi ve iletişim teknolojileri, sağlık sektöründe rekabetçilik ve inovasyon için bir ön koşul.

 

Sağlık sektöründe bilişim kullanımı sağlıkta tüm aktörlerin hayatını kolaylaştırıyor. Artan nüfus, sayısı her geçen gün yükselen teşhis ve tedavi verileri, artık sağlık kurumlarının manuel olarak veya basit tablolama yazılımlarla yönetilmesini neredeyse imkansız hale getiriyor. Tıbbi Görüntüleme Teşhis ve Tedavi Teknolojileri Derneği (TIPGÖRDER) Sağlık Bilgi Teknolojileri Çalışma Grubu Başkanı ve Siemens A.Ş. Sağlık Sektörü Sağlık Bilgi Teknolojileri İş Birimi Yöneticisi Dr. Alper Alsan sağlık sektöründe Türkiye’nin rekabetçiliği için bilgi ve iletişim teknolojilerinin küresel standartlar ve bu standartlar ile oluşturulmuş ama yerel ihtiyaçları da göz önüne alan profiller çerçevesinde kullanılmasının şart olduğunu ifade ediyor. “Hastaneler dünyanın en karmaşık organizasyonlarıdır” diyen Alsan, bir hastanenin kurum, işletme ve bina olarak son derece karmaşık bir yapıya sahip olduğu için yönetiminin de bir o kadar zor olduğunu ve pek çok hastanenin gerektiği kadar verimli kullanılmadığını söylüyor.

 

Alsan, sağlıkta bilişimin 4 açıdan verimliliği beslediğini ifade ediyor. “Birincisi hastane yöneticileri sağlıkta bilişim teknolojileri ile kurumlarının ne kadar verimli ya da verimsiz yönetildiğini çok rahat takip eder. İkincisi başhekimler, sağlık personelinin, doktor ve hemşirelerin klinik iş akışlarında nasıl çalıştığını ve nasıl çalışması gerektiğini bilgi teknolojiler sayesinde görebilir. Doktor ve hemşireler ise bu sistemler sayesinde günlerini verimli kullanarak hastalara daha kolay hizmet götürebilir. Ayrıca BT çalışanları bu sistemler sayesinde BİT bütçelerini kurumlarına en yüksek faydayı sağlayacak şekilde yatırıma dönüştürerek kendilerinden bekleneni yapabilme şansını bulurlar. Elbette bu sonuçta hasta vatandaşın en iyi hizmeti en hızlı şekilde almasına yardımcı olur. Bunu bir bütün olarak düşündüğümüzde ise ulusal sistemin iyi çalışması da elbette kurumların iyi çalışması ile ilgilidir” diyor.

 

Alsan’a göre, Türkiye’nin bu alanda 3 açıdan harekete geçmesi gerekiyor. Birincisi sağlık personelinin sağlıkta bilişim teknolojilerinin kullanımı açısından eğitilmesi gerekiyor. Hatta bu eğitimlerin tıp eğitiminin standart bir parçası haline gelmesi şart. Üniversitede tıp ve sağlık hizmeti alan insanların, aynı anda bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanma yetkinliğine ulaşması  şart.

 

Küresel standart ve profillerden yararlanan ulusal profillerin olması şart


Bu alanda yapılması gereken bir diğer girişim ise Alsan’a göre sağlıkta kullanılan bilişim teknolojilerin belli standartlar çerçevesinde kullanılması ve üretilmesi. Alsan “Bilgi ve iletişim teknolojilerin sağlıkta kullanılmasıyla ilgili uluslararası standartlar mevcut. Bu standartları iyi inceleyip, en iyi şekilde uygulayıp, geliştirmemiz gerekiyor” diyor.

“Eğer kendimiz sıfırdan bir sistem kurmaya kalkarsak bu hepimiz için hem zor hem de çok uzun bir süreç oluyor. Üstelik bu sefer sistemlerin “birlikte çalışabilirlik” ilkesine göre geliştirilmeleri de mümkün olmuyor” diyen Alsan, üçüncü olarak kamu alanında da yapılması gerekenler olduğuna dikkat çekiyor.  Alsan “Bu işin kamusal olarak etkin şekilde kurallarının yazılması lazım. Regülasyonların, kanunların, kararname, yetkilendirmelerin kamu tarafından hazırlanırken, uluslararası standartları yakalayan bir yapıda oluşturulması gerekir” diyor. 

 

Sağlık sektöründe standartların yakalanması için öncelikle tedarikçilerin bu konuda farkındalığının olması gerekiyor. Sağlık sektörüne hizmet veren yaklaşık 70-80 tane firma var ve bu firmaların büyük bir kısmı standartlara uygun ürünler sunamıyor. Üstelik klinik faydalar yerine sadece fiyat konusunda rekabetçilik artınca sektör kendini geliştirmekte güçlük çekiyor.

 

Oysa sağlık kurumları kadar sektörde bulunan tedarikçi firmaların da uzun vadede rekabetçiliği sürdürmesi için bu standartları ve profilleri kullanması önemli. Alsan “Biz Siemens olarak uluslararası standartlara uygun yazılım ve donanım tedariki yapıyoruz. Ancak sektördeki diğer firmaların da bu alanda güçlü olması için bu şekilde davranması gerekiyor. Rekabetçilik bizim için önemli, çünkü rakiplerimizin güçlü olması bizim de güçlü olmamızı ve sürekli kendimizi geliştirmemizi sağlayacak” diyor. Alsan’a göre pazar dinamikleri şu anda pek iyi yönde değil, standartlar genel kullanımda olmadığı için hizmet kalitesi istenilen düzeye çıkarılamıyor. Bir üst seviyeye çıkabilmek için ise sektörde ortak hareket etmek gerekiyor.

 

Sağlık sektöründe bilişim teknolojileri, hastanelerin rekabetçiliği açısından son derece önemli. Çünkü hastaneler bu sayede iş akışlarını iyileştirerek verimliliği artırıyor, maliyet avantajı sağlıyor. Kaliteli hizmet verdikleri için, hasta memnuniyeti de artıyor. 10 sene sonra bile, istediği hastanın verisine kolayca ulaşma imkanına sahip oluyorlar. Bu hem hasta hem doktor için son derece avantajlı bir uygulama. Ayrıca bilgi teknolojilerinin sağlık sektörüne etkisi sağlık turizmine de olumlu yansıyor ve Türkiye bu alandan daha iyi faydalanma imkanı buluyor.  Sağlık turizmi de gittikçe büyüyen bir pazar ve İngiltere gibi sağlık alanında kötü örnekler bu alanda Türkiye’nin önemini arttırıyor.

&nbs